| Piše:  Mateya Triglav |

Zadnje čase lahko opazimo veliko poplavo različnih meditacij za mir na svetu, za prevlado Svetlobe, z namenom boja proti “Temnim silam, ki so nas zasužnjile”.

Zato je na mestu par besed, o tem, kaj Svetloba in Tema pravzaprav sta in zakaj borba proti eni ali drugi strani ne naredi nič “dobrega”, temveč le pripomore k še večjemu neravnovesju v nas in na Zemlji.

V kolikor mislite, da je Tema nekaj, proti čemur se je potrebno boriti, ne razumete samega obstoja in načrta kreacije. Tema in Svetloba od samega začetka sodelujeta, cilj obeh je enak: da bi se ena Zavest, iz katere izhaja vse, lahko spoznala in se v celoti izkusila.

V čisti Enosti, Svetlobi, se ne dogaja nič. Zato je potrebna “Tema”, dualnost, ki omogoča polarnost, preko katere se lahko stvari začnejo dogajati: ustvari se koncept dobro-slabo, dan-noč, zgoraj-spodaj… in Zavest se lahko prične igrati sama s seboj in izkušati vse svoje aspekte.

Brez Teme ne bi nič obstajalo. Bila bi le ena Zavest, ki miruje sama v sebi. Dogajalo pa se ne bi nič. Kreacija ne bi obstajala. Ne bi obstajal niti koncept časa in prostora.

Ker smo ravno prišli iz dobe Rib, smo še vedno, tudi v duhovnosti, pod velikim vplivom krščanske miselnosti in podobnih religij, ki so se skozi tisočletja borile proti grehu, hudiču, satanu, temnim silam, demonom in na splošno vsemu, kar je bilo označeno kot “slabo” in “temno”. Današnja duhovnost s prakticiranjem borbe proti Temi le oživlja te stare preživete vzorce in nadaljuje cikel, ki je bil najbolj izrazit v času galaktične noči, ko smo kolektivno pozabili, kdo smo, zakaj smo tukaj in da “bog” ni nekaj ločenega od nas. Tudi Tema ni ločena od nas. Je del izvorne Zavesti , “boga”, nas samih. Je orodje za izkušnje, ki jih nenazadnje vsaka duša potrebuje na poti svoje evolucije in spoznavanja kdo v resnici je.

Ko molimo ali meditiramo za mir na Zemlji, ali za prevlado Svetlobe, le povečujemo razkol in disharmonijo. Usmerjamo energijo v en del polarnosti in se borimo proti drugemu. Slej ko prej nas bo po takšnem početju ponovno vrglo krepko iz ravnovesja in Tema bo kot protiutež z vso silo udarila nazaj. In to večno ekstremno nihanje se bo nadaljevalo še naprej.

Edini način za prekinitev tega starega vzorca borbe je integracija. Ugotoviti moramo, da sta tako Svetloba kot tudi Tema del Ene Zavesti, ki se je razdelila, da bi se izkusila. Mi smo fraktali te ene Zavesti. Ko se borimo proti Temi, se borimo proti sebi.

Na nas je, da v sebi združimo oboje, razumemo, da je iz vidika Višje Zavesti Tema povsem enakovredna Svetlobi, v celoti sprejmemo oboje in iz te točke zavesti presežemo vzorec ter izstopimo iz cikla, v katerega smo ujeti, ter zgradimo to, kar si vsi želimo: nov način obstoja človeštva, kjer ne bo več prevladoval boj, temveč harmonija med Svetlobo in Temo.

Nazaj
Strah
Naprej
Palo Santo – ali ga naj preneham uporabljati?