Pogoji prijave na dogodke društva Esenca Vesolja

 

Društvo Esenca vesolja organizira različne delavnice, predavanja, druženja, meditacije, izlete in potovanja. Za vse dogodke v sklopu društva veljajo spodaj navedeni splošni pogoji in pravila.

S prijavo na posamezni dogodek Esence Vesolja, se strinjate z vsemi pogoji, navedenimi v nadaljevanju.

  • PRIJAVA & PLAČILO DOGODKOV

Potrebna je predhodna prijava na posamezni dogodek. Prijavite se lahko preko e-maila info@esencavesolja.si ali telefonske številke 031 339 788. Ob prijavi navedite vaše podatke (ime in priimek, elektronski naslov, telefonska številka) za obvestila o morebitnih spremembah.

Svoje mesto na dogodku si zagotovite z nakazilom celotnega zneska na račun društva. Nakazilo je potrebno izvesti do roka plačila, ki vam ga posredujemo na e-mail, ob prijavi na dogodek.

PODATKI ZA NAKAZILO:

Namen: navedite ime dogodka

Naziv banke: DELAVSKA HRANILNICA D.D., Miklošičeva 5, 1000 Ljubljana

IBAN: SI56 6100 0001 6389 467

BIC / Swift: HDELSI22

Prejemnik: DRUŠTVO ZA DVIG ZAVESTI ESENCA VESOLJA, Podjunska ulica 17, 1000 Ljubljana

 

  • ODPOVED DOGODKA S STRANI UDELEŽENCA

Udeleženec ima pravico do odpovedi udeležbe na dogodku. Če udeleženec odpove dogodek pravočasno (dva meseca pred dogodkom) in v društvu še niso nastali stroški povezani z dogodkom, se udeležencu povrne celoten znesek vplačila.

V kolikor udeleženec odpove svojo udeležbo manj kot dva meseca pred dogodkom, društvu pripada del vplačila v višini 30 €.

V kolikor udeleženec odpove udeležbo en mesec (ali manj) pred dogodkom, vplačan znesek ni vračljiv. Lahko pa udeleženec sam najde zamenjavo - drugo osebo, ki se bo dogodka udeležila namesto njega.

  • ODPOVED DOGODKA S STRANI ORGANIZATORJA

Društvo Esenca Vesolja si pridržuje pravico do odpovedi dogodka ali do spremembe programa, najkasneje 2 (dva) dneva pred predvidenim pričetkom, če se na dogodek ne prijavi dovolj udeležencev ali zaradi nepredvidene višje sile.

V primeru, da društvo odpove dogodek, ima udeleženec pravico do celotnega povračila vplačanega zneska.

  • OSTALI POGOJI UDELEŽBE NA DOGODKU

Dogodki bodo izvedeni v primeru zadostnega števila prijav (kar se določi za vsak dogodek posebej), pridržujemo si pravico do spremembe terminov in programa dogodka.

Število udeležencev je odvisno od velikosti dogodka. Za manjše dogodke je minimalno število udeležencev 4, za dogodke, kjer gostimo tuje predavatelje, je minimalno število udeležencev 20, ter za predavanja predavateljev iz tujine, minimalno 50.

Med dogodkom si društvo pridržuje pravico odstraniti udeleženca, v kolikor bi ta oviral izvajanje dogodka ter motil ostale udeležence. V takšnem primeru odstranjen udeleženec nima pravice do vračila vplačanega zneska.

Društvo ne more prevzeti odgovornosti za spremembe programa zaradi nastopa kakršnekoli višje sile med potekom programa. V teh primerih lahko udeležencem zagotovi storitve v spremenjeni obliki, glede na obstoječe možnosti.

 

Društvo Esenca Vesolja

Ljubljana, 23.06.2017

 

Scroll Up