CONSCIOUSNESS CODES - SVETA GEOMETRIJA & STARODAVNI SIMBOLI